Home / Archive by category "newsletter"

newsletter

Πρόληψη της Θρόμβωσης σε ασθενείς με Covid-19 (Ενημέρωση από το ΙΜΕΘΑ)

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σε μία εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα και ο COVID-19 κυριαρχεί στις ζωές μας σας στέλνουμε μία μικρή ανασκόπηση διεθνών οδηγιών, γραμμένη από τον κ. Γ. Ντάιο και την κα. Α. Καραγιαννάκη της Παθολογικής Κλινικής του  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, αναφορικά με τη σχέση COVID-19  και Θρόμβωσης. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές προσθήκες και μεταβολές στο...
Περισσότερα

Newsletter Ι.ΜΕ.Θ.Α. – Μάρτιος 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, Ομολογουμένως ζούμε μία εξαιρετικά παράξενη και ασυνήθιστη κατάσταση που άλλαξε και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα θα αλλάζει την καθημερινότητά μας. Ίσως αυτή την εποχή η on-line ενημέρωση και εκπαίδευση να γίνεται απαραίτητη όσο ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕΘΑ είναι κοντά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας με τα μηνιαία webinars που διοργανώνει, στα οποία ...
Περισσότερα

Andexanet alfa και αιμορραγικά επεισόδια οφειλόμενα σε αναστολείς του παράγοντα Xa (ΑΝΝΕΧΑ-4 trial)

Το Andexanet alfa είναι μια ανασυνδυασμένη ανενεργός μορφή του ανθρώπινου παράγοντα Xa που αναπτύχθηκε για αναστροφή της δράσης των αναστολέων του παράγοντα Xa. Η μελέτη συμπεριέλαβε 352 ασθενείς με μείζονα αιμορραγία εντός 18 ωρών μετά τη χορήγηση ενός αναστολέα παράγοντα Xa. Οι ασθενείς έλαβαν άπαξ  την αρχική δόση andexanet ακολουθούμενη από 2ωρη έγχυση. Τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία ήταν ...
Περισσότερα

Αντιαιμοπεταλιακή έναντι αντιπηκτικής αγωγής μετά από χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με βιοπροσθετική: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Η βέλτιστη αντιθρομβωτική θεραπεία μετά την χειρουργική αντικατάσταση της  αορτικής βαλβίδας με βιοπροσθετική (BAVR) είναι αβέβαιη. Σε μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μελετών παρατήρησης και τυχαιοποιημένων κλινικών (RCTs) που συνέκριναν την αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και την αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με χειρουργική BAVR, ανευρέθησαν 2 RCTs (n=397) και 5 μελέτες παρατήρησης (n=...
Περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά και διαχείριση των ασθενών με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (VTE) : Ευρήματα από το μητρώο καταγραφής  GARFIELD-VTE

Ο χειρισμός των ασθενών με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (VTE), η οποία περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) και την πνευμονική εμβολή (PE), ποικίλλει ανά τον κόσμο. Η μελέτη GARFIELD-VTΕ (Global Anticoagulant Registry in the FIELD – Venous Thromboembolism) είναι μια προοπτική  μελέτη παρατήρησης  10,685 ασθενών με  διαγνωσμένη VTE  που εντάχθηκαν στο διάστημα  05/2014 - 01/2017 σε 417 κ...
Περισσότερα

Ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη μελέτη COMPASS

Ο συνδυασμός ριβαροξαμπάνης με ασπιρίνη συσχετίστηκε με σημαντική μείωση των ισχαιμικών ΑΕΕ στη μελέτη COMPASS. Σκοπός της παρούσας υπό-ανάλυσης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης των εξεταζόμενων θεραπευτικών σχημάτων σε διάφορες κατηγορίες ΑΕΕ και η παρουσίαση προγνωστικών παραγόντων. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με σταθερή στεφανιαία ή περιφερική αρτηριακή νόσο και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να...
Περισσότερα

Η απιξαμπάνη μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη: Μελέτη EMANATE

Σκοπός της μελέτης που ανακοινώθηκε στο ESC Congress 2017 ήταν να αξιολογηθεί η βραχείας διάρκειας χορήγηση απιξαμπάνης σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη. 1.500 ασθενείς με KM που δεν είχαν λάβει αντιπηκτική αγωγή και επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη καρδιοανάταξη, τυχαιοποιήθηκαν σε βραχείας διάρκειας (<48...
Περισσότερα

Η ριβαροξαμπάνη σε συνδυασμό με την ασπιρίνη μειώνει τα ανεπιθύμητα συμβάντα σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο: Μελέτη COMPASS–PAD

Η μελέτη αυτή είναι μια υποανάλυση της μελέτης COMPASS ως προς τους ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ). Η μελέτη συμπεριέλαβε 7.470 ασθενείς με ΠΑΝ, από τους οποίους 4.129 με συμπτωματική ΠΑΝ, 1.919 με καρωτιδική νόσο και 1.422 με στεφανιαία νόσο και χαμηλό κνημοβραχιονιο δείκτη (<0,90). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τις τρεις ομάδες: ριβαροξαμπάνη (2,5 mg δύο φορέ...
Περισσότερα

Η ριβαροξαμπάνη σε συνδυασμό με την ασπιρίνη βελτιώνει την έκβαση σε ασθενείς με σταθερή καρδιαγγειακή νόσο: Μελέτη COMPASS

Σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη, τυχαιοποιήθηκαν 27.395 ασθενείς με σταθερή καρδιαγγειακή νόσο (στεφανιαία νόσο ή περιφερική αρτηριακή νόσο) να λάβουν ριβαροξαμπάνη (2,5 mg δύο φορές ημερησίως) σε συνδυασμό με ασπιρίνη (100 mg μία φορά ημερησίως), μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη (5 mg δύο φορές ημερησίως) ή μονοθεραπεία με ασπιρίνη (100 mg μία φορά ημερησίως). Το πρωτεύον καταληκτικό σημεί...
Περισσότερα

H μπιβαλιρουδίνη δεν είναι ανώτερη της μονοθεραπείας με ηπαρίνη σε ασθενείς με STEMI και NSTEMI που υποβάλλονται σε PCI

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκε στο ESC Congress 2017, η μπιβαλιρουδίνη δεν είναι ανώτερη της ηπαρίνης ως προς τη θνητότητα, το υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου ή τα σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια σε ασθενείς με STEMI ή NSTEMI που υποβάλλονται σε PCI. Σε αυτή τη μελέτη (V...
Περισσότερα
Top