Home / Newsletter / Newsletter Ι.ΜΕ.Θ.Α. – Μάρτιος 2020

Newsletter Ι.ΜΕ.Θ.Α. – Μάρτιος 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ομολογουμένως ζούμε μία εξαιρετικά παράξενη και ασυνήθιστη κατάσταση που άλλαξε και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα θα αλλάζει την καθημερινότητά μας.

Ίσως αυτή την εποχή η on-line ενημέρωση και εκπαίδευση να γίνεται απαραίτητη όσο ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕΘΑ είναι κοντά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας με τα μηνιαία webinars που διοργανώνει, στα οποία παρέχεται όλη η σύγχρονη γνώση στο επιστημονικό πεδίο της θρόμβωσης. Επιπρόσθετα, με το παρόν newsletter, το ΙΜΕΘΑ ξεκινάει μια νέα δραστηριότητα η οποία έχει ως στόχο τη συνεχή ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για τις σημαντικότερες μελέτες, σχετικές με τη θρόμβωση, που δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Μαζί με όλα τα άλλα συνέδρια, και το διαχρονικά εξαιρετικά πετυχημένο ALPIC  που διοργανώνεται με τη συνεργασία του ΙΜΕΘΑ υπό την αιγίδα του ISTH, και τη συμμετοχή των κορυφαίων στο χώρο της θρόμβωσης, αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου.

Τα μέλη του ΔΣ του ΙΜΕΘΑ εύχονται η πολύ δύσκολη αυτή περίοδος που διανύουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τις λιγότερες επιπτώσεις για τη χώρα μας και παγκοσμίως.


 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Στη μελέτη ADAM VTE, ασθενείς με φλεβική θρόμβωση σχετιζόμενη με τον καρκίνο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε απιξαμπάνη (10 mg δύο φορές την ημέρα για επτά ημέρες και ακολούθως 5 mg δύο φορές την ημέρα για έξι μήνες) είτε δελταπαρίνη υποδορίως (200 IU/kg για ένα μήνα και ακολούθως 150 IU/kg  μια φορά ημερησίως. Η από του στόματος χορήγηση απιξαμπάνης συσχετίστηκε με χαμηλά ποσοστά εμφάνισης μείζονος αιμορραγίας και φλεβικής θρομβοεμβολής…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η κλινική μελέτη FOXTROT, μια φάσης ΙΙ  τυχαιοποιημένη, open-label τυφλή (ως προς τον αξιολογητή) μελέτη μη κατωτερότητας για τις δόσεις του osocimab διεξήχθη σε 54 νοσοκομεία σε 13 χώρες. Eνήλικες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική του γόνατος τυχαιοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τον Αύγουστο του 2018 και παρακολουθήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Η μελέτη έδειξε ότι μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική του γόνατος, η μετεγχειρητική χορήγηση osocimab  0,6, 1,2 και 1,8mg/kg πληροί τα κριτήρια μη κατωτερότητας σε σύγκριση με την ενοξαπαρίνη και η προεγχειρητική δόση 1,8mg/ kg osocimab πληροί τα κριτήρια ανωτερότητας σε σύγκριση με την ενοξαπαρίνη για την πρωτογενή έκβαση της φλεβικής θρόμβωσης στις 10-13 ημέρες μετεγχειρητικά. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του osocimab σε σχέση με την πρότυπη θρομβοπροφύλαξη.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης που διεξήχθη σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, η χορήγηση βιταμίνης Κ δεν σχετίστηκε με βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με INR >10. Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν ενήλικες που ελάμβαναν θεραπεία με βαρφαρίνη και εμφάνισαν INR>10 χωρίς αιμορραγία μεταξύ 01/01/2006 και 30/30/2018 και αξιολογήθηκαν για έξω ή ενδονοσοκομειακή χορήγηση βιταμίνης Κ την ίδια ημέρα ή μία ημέρα μετά από το INR> 10 και στη συνέχεια εκτιμήθηκε η εμφάνιση ή μη κλινικά σχετιζόμενης αιμορραγίας, φλεβικής θρόμβωσης, θνητότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας και ο χρόνος μέχρι την πτώση του INR κάτω από 4 εντός των επόμενων τριάντα ημερών.

Διαβάστε περισσότερα 

 

Στη μελέτη GERFHS ΙΙΙ (Genetic and Environmental Risk Factors for Hemorrhagic Stroke), μία αναδρομική μελέτη ασθενών με αυτόματη ενδοκράνια εγκεφαλική αιμορραγία και κολπική μαρμαρυγή, η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής μετά από εγκεφαλική αιμορραγία συνδέθηκε με απώλεια σταθμισμένου ποιοτικά χρόνου επιβίωσης του ατόμου (quality adjusted life years- QALY, με το ελάχιστο κλινικά όφελος να ορίζεται ως 0,1 QALY). Συμπεραίνεται ότι θα πρέπει να εξετάζονται επιπρόσθετοι παράγοντες πριν από την χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η μελέτη GALILEO έδειξε ότι σε ασθενείς χωρίς ένδειξη για χορήγηση από στόματος αντιπηκτική αγωγή μετά από επιτυχή TAVR, μια στρατηγική θεραπείας που περιελάμβανε ριβαροξαμπάνη σε δόση 10 mg ημερησίως συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου ή θρομβοεμβολικών επιπλοκών καθώς και υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας από ότι μια στρατηγική θεραπείας βασιζόμενη σε αντιαιμοπεταλιακά. Η μελέτη τερματίστηκε πρόωρα από την επιτροπή παρακολούθησης δεδομένων και ασφάλειας λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

 

Σε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης 3210 ενήλικων στο Ισραήλ, η μυελοίνωση  σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής αλλά όχι αρτηριακής θρόμβωσης. Οι μη τυπικές θέσεις φλεβικής θρόμβωσης ήταν πιο συχνές στη μυελοϊνωση και ήταν πιθανότερο να εμφανιστούν σύντομα μετά τη διάγνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιήστε το...

Shares
Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.